Ngày 20/11 là ngày truyền thống của dân tộc Việt Nam.Dân tộc ta có truyền  thống" Tôn sư trọng đạo" với dân tộc ta không chỉ ngày lễ ngày hội của riêng nghề dạy học, ngày riêng của các thầy cô giáo mà là ,ngày chung của xã hội tôn vinh thầy cô những người dạy chữ,dạy nghề ,dạy người.

Trong công việc bộn bề,ban giam hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên trường Mầm Non Võ Miếu 2 cố gắng hết mình hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao là những người ươm mầm xanh cho đất nước đất nước.

Một Số hình ảnh chào mừng ngày 20/11